Пројекти

Вук Мирчетић је до сада осмислио, координирао и имплементирао већи број пројеката у оквиру невладиног и јавног сектора. Теме и циљне групе пројеката су разноврсне, од хуманитарних и развојних пројеката до образовних и оних који се тичу смањења стопе незапослености. Партнери и сарадници на пројектима су бројне организације и јавне институције из државе и иностранства.

Списак свих пројеката и активности ће ускоро бити објављен на овој страници.