Вук Мирчетић се од 2017. године бави научно-истраживачким радом. До сада је, самостално или са групом аутора као први аутор или коаутор, написао и објавио 50 научних радова, рачунајући и радове који су прихваћени за публиковање. Списак радова је доступан за читање на ResearchGate профилу.

У складу са одредбама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача Републике Србије које се односе на врсте и квантификацију индивидуалних научноистраживачких резултата, наведени публиковани научни радови припадају следећим категоријама: М14, М22, М24, М31, М33, М34, М51, М52 и М53.