Вук Мирчетић је рођен 1989. године у Београду. Академско звање мастер економиста стекао је на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду. Након завршених мастер студија, уписао је и докторске академске студије на Факултету организационих наука Универзитета у Београду и на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије. На оба факултета је положио све испите и остварио просечну оцену 10,0.

Од 2007. године је сертификовани међународни предавач и лиценцирани едукатор, а 2018. године је од стране Републике Србије акредитован као предавач за осам области, решењем министра државне управе и локалне самоуправе Републике Србије број 151-00-21/2017-13/305, од априла 2018. године. Области за које је га је држава препознала као експерта и акредитовала су: Управљање тимовима, Технике тимског рада, Тренинг за тренере, Лидерске вештине, Презентационе вештине, Грађанско учешће и сарадња са организацијама цивилног друштва, Развој и управљање пројектима у складу са ЕУ процедурама и Политике запошљавања.

Досадашња академска звања у процесу формалног образовања стекао је на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, док је путем неформалног, додатног и целоживотног образовања успешно учествовао на више од 150 тренинга и обука на различите теме. Успешно је завршио бројне образовне програме у организацији Oxford University, Руске федералне агенције за послове младих у оквиру Владе Русије, Савета Европе, International Republican Institute (САД), Konrad Adenauer Stiftung, OEBS, British Council-a, American Councils for International education, Сталне конференције градова и општина, Привредне коморе Србије, European Training Academy, Balkan Security Network, појединих домаћих министарстава, многобројних организација, компанија и других. Поседује сертификате за web и графички дизајн стечене након успешно завршене обуке и положеног испита при лиценцираном Adobe тренинг центру. Менаџер за е-пословање је од 2012. године када је завршио сертификовани програм под покровитељством Министарства културе Републике Србије.

Државне и страначке функције

Вук Мирчетић је члан Српске напредне странке. Обављао је функцију народног посланика у Народној скупштини Републике Србије, у њеном дванаестом сазиву, од 3. августа 2020. године. На редовним парламентарним изборима који су одржани 21. јуна 2020. године први пут је изабран за народног посланика. На место народног посланика је изабран са листе „Александар Вучић – За нашу децу“. Био је председник Посланичке групе пријатељства са Малезијом и председник Посланичке групе пријатељства са Анголом. Уједно је био и члан Одбора за уставна питања и законодавство и Одбора за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије, као и заменик члана Одбора за европске интеграције.

Вук Мирчетић је члан Главног одбора Српске напредне странке, а обавља и функцију повереника Савета за културу и туризам општинског одбора Српске напредне странке Вождовац.

Активности и пројекти

Друштвено-културолошки допринос и утицај остварује путем организација, удружења, мрежа, савета и других ентитета којима председава или чији је члан. До сада је осмислио, координирао и имплементирао већи број пројеката у оквиру невладиног и јавног сектора. Теме и циљне групе пројеката су разноврсне, од хуманитарних и развојних пројеката до образовних и оних који се тичу смањења стопе незапослености. Партнери и сарадници на пројектима су бројне организације и јавне институције из државе и иностранства. Заједнички циљ свих пројеката је остваривање што већег утицаја уз што мање или без икаквих трошкова. Списак пројеката које је Вук Мирчетић до сада осмислио, којима је координирао и имплементирао доступан је на страници „Пројекти“.

У фебруару 2014. године, Вук Мирчетић постаје саветник председника Градске општине Вождовац, а касније спроводи и реализује активности и пројекте које му повери председник Општине. Ангажман у Градској општини Вождовац је трајао до августа 2020. године, када постаје народни посланик Републике Србије. Вук Мирчетић обавља и функцију директора Института за право и финансије, образовне институције из Београда од 2015. године. На Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије ради у настави од 2017. године, прво као сарадник у настави, а затим је академске 2019/20. године изабран у звање асистента за ужу научну област Општи менаџмент и ангажован на предмету Менаџмент људских ресурса на основним академским студијама на три студијска програма, економија, менаџмент и информационе технологије, и на предмету Управљање људским ресурсима на мастер академским студијама на студијском програму Менаџмент.

Од 2019. године је предметни професор на Бизнис Академији (BusinessAcademy) на предметима Лидерство, Проналажење људских ресурса и Вештине јасне и уверљиве презентације. Предавач је по позиву у оквиру European Training Academy на програмима едукације за писање предлога пројеката за ЕУ фондове, као и у оквиру Наставног центра Информатика АД за различите области. У фебруару 2019. године постаје акредитовани предавача Националне академије за јавну управу Републике Србије, централне институције система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије, са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих. Вук Мирчетић се налази на Сталној листи предавача и других реализатора обука Националне академије за јавну управу са додељеним ИБР бројем 10311. Области у оквиру којих може да држи тренинге и програме додатног образовања су: Тренинг тренера, Управљање у јавној управи, Систем јавне управе, Лични развој и вештине и Управљање међународном развојном помоћи и фондовима Европске Уније.

Тренутно је председник КК „Вукови“ (од 2009. године), председник хуманитарне организације „Development Center“ (од 2011. године), супервизор организације Serbian Intelligence Network у оквиру World Intelligence Network (од 2011. године) и председник PolitIQal Society (од 2013. године). Од фебруара 2017. године до августа 2020. године је био председник Савета за запошљавање Градске општине Вождовац и са својим тимом остварио запажене резултате у домену смањења стопе незапослености на територији Градске општине Вождовац. Од 2018. године до августа 2020. године био је председник Школског одбора Основне школе „Јајинци“ и у том периоду је запажено унапређење рада запослених што је резултирало и побољшаним успехом ученика основне школе. Обе наведене функције је обављао волонтерски.

Научно-истраживачки рад

Вук Мирчетић се од 2017. године бави научно-истраживачким радом. До сада је самостално или са групом аутора као први аутор или коаутор написао и објавио преко 20 научних радова који су објављивани у Србији и иностранству. У складу са одредбама Правилника о поступку, начину вредноваља и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2016 и 21/2017) које се односе на врсте и квантификацију индивидуалних научноистраживачких резултата, наведени публиковани научни радови припадају следећим категоријама: М14, М24, М31, М33, М34, М51, М52 и М53.

Комплетан списак објављених научних радова налази се на страници „Научно-истраживачки рад“.