Akreditovani predavač

Republika Srbija je prepoznala Vuka Mirčetića kao eksperta i akreditovala ga kao predavača za osam oblasti.

Trening za trenere

Posebno dizajniran najviši vid obuke kojim se treneri pripremaju za samostalnu realizaciju treninga i obuka.

Akreditovan

Republika Srbija je prepoznala Vuka Mirčetića kao eksperta i akreditovala ga kao predavača za ovu oblast.

Liderske veštine

Efikasni rukovodioci koriste liderske veštine u cilju optimizacije poslovnih rezultata.

Akreditovan

Republika Srbija je prepoznala Vuka Mirčetića kao eksperta i akreditovala ga kao predavača za ovu oblast.

Upravljanje timovima

Menadžerska veština koja diferencira dobrog i odličnog menadžera je efektivno upravljanje timovima.

Akreditovan

Republika Srbija je prepoznala Vuka Mirčetića kao eksperta i akreditovala ga kao predavača za ovu oblast.

Pisanje EU projekata

Uspešnim pisanjem i upravljanjem projektima do izvrsnosti u pisanju predloga projekata za EU fondove.

Akreditovan

Republika Srbija je prepoznala Vuka Mirčetića kao eksperta i akreditovala ga kao predavača za ovu oblast.

Politike zapošljavanja

Primenom adekvatnih mera aktivnih politika zapošljavanja do smanjenja stope nezaposlenosti i povećanja blagostanja.

Akreditovan

Republika Srbija je prepoznala Vuka Mirčetića kao eksperta i akreditovala ga kao predavača za ovu oblast.

Građansko učešće i OCD

Većim učešćem građana i boljom saradnjom države i organizacije civilnog društva do poboljšanja demokratije.

Akreditovan

Republika Srbija je prepoznala Vuka Mirčetića kao eksperta i akreditovala ga kao predavača za ovu oblast.

Tehnike timskog rada

Pravim potezima u okviru tima dolazi do poboljšavanja efikasnosti i efektivnosti samog tima.

Akreditovan

Republika Srbija je prepoznala Vuka Mirčetića kao eksperta i akreditovala ga kao predavača za ovu oblast.

Prezentacione veštine

Poboljšanje prezentacionih veština znači bolji javni nastup, sadržajnije obraćanje auditorijumu i jasnija komunikacija sa timom.

Akreditovan

Republika Srbija je prepoznala Vuka Mirčetića kao eksperta i akreditovala ga kao predavača za ovu oblast.

0.
PRVI PREDAVAČKI SERTIFIKAT
0
GODINA PREDAVAČKOG ISKUSTVA
0
AKREDITOVANIH OBLASTI
0+
ODRŽANIH TRENINGA

Institucije

Vuk Mirčetić je trenutno kao predavač, trener ili saradnik u nastavi angažovan u okviru četiri institucije

Imate potrebu za akreditovanim predavačem?

Uspostavite kontakt još danas i zakažite sastanak.