Partneri

Vuk Mirčetić je do sada osmislio, koordinirao i implementirao veći broj projekata u okviru nevladinog i javnog sektora. Teme i ciljne grupe su projekata su raznovrsne, od humanitarnih i razvojnih projekata do obrazovnih i onih koji se tiču smanjenja stope nezaposlenosti. Partneri i saradnici na projektima su brojne organizacije i javne institucije iz države i inostranstva. Spisak svih projekata na kojima je Vuk Mirčetić do sada radio dostupan je klikom ovde.

Spisak svih partnera i saradnika sa kojima je Vuk Mirčetić do sada sarađivao nalazi se ispod.

USKORO…