Obrazovne institucije

Vuk Mirčetić je na osnovu akreditacije za predavača Republike Srbije deo trenerskog tima Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije. Trenutno je kao predavač, trener ili saradnik u nastavi angažovan od strane četiri institucije, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Institut za pravo i finansije, European Training Academy i Nastavni centar Informatka AD.